WINNERS IN PRAGYAN SCHOOL BADMINTON TOURNAMENT

27-29 August 2019

*Under 15 Girls Gold Medalist*🥇

Tisha Bhatnagar 6C
Kanisha shrivatava 7A
Kshrin Nagar 8A
Abhilasha Chhabra 9B
Kasak Choudhary 9D
Shritima Sharma 10D
Anshika kataria 10 IGCSE
Trisha katoch 11C
Pragya Chauhan 11B
Anweshika Mittra 8D

Pragyan Inter School Badminton Tournament*

27-29 August 2019

*Under 14 Boys Gold Medalist* đźĄ‡

Abhinav Bora 8B 
Akshaj Kar 9A 
Advit Agarwal 8C
Prince Vardhan 8A