WINNERS IN NCR FOOTBALL CHAMPIONSHIP

1st NCR Football Championship 2019*

31 August 2019

*Under 17 Boys Gold Medalist* ðŸ¥‡
Aniruddha Dakwale 12B
Navneet Singh 12D
Sambhit pahuja 11B
Ishaan Pandey 11B
Jaskeerat Singh 11B

*Under 14 Boys Silver Medalist* ðŸ¥ˆ
Abhinav Jha 9F
Kauntik Dey 9F
Prabhat Mam 9F
Nakshtra Sharma 10C
Raghav Puri 10 IGCSE
Daksh Dhawan 9A
Dev Sharma 8E
Hisham Noor 9 IGCSE

*Under 12 Boys Silver Medalist* ðŸ¥ˆ
Ayush Gupta 8D
Krishiv Sharma 7C
Tanmay Rai 6D
Pratisth Choudhary 6A
Ranveer Luthra 7C
Gauresh Uppal 6D
Gautam Sharma 8D
Lawya Awana 7A

*Under 10 Boys (Team A) Gold Medalist* ðŸ¥‡
Rishit Srivastava 5B
Kabir Sharma 5D
Tanay Kishore 6G
Ritvik Dutt 5D
Moksh Bidhuri 6A
Arrush Chawla 6B

*Under 10 Boys (Team B) Bronze Medalist* ðŸ¥‰
Arham Jain 6C
Arihaan Goyal 6F
Raghav Raaj 5A
Yug Rastogi 5A
Ayushman Mishra 5D
Shubh Yadav 5D
Ayush Srivastava 4C
Vir Chadha 5A